สภาพเศรษฐกิจ
external image the-than77.gif
แม้จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยนิดเพียง 4 ล้านคนเศษ แต่นิวซีแลนด์จัดว่าเป็นประเทศที่มีความล้ำหน้าทางด้าน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่ก้าวไกลในระดับสากล ซึ่งอุตสาหกรรมหลัก ๆ คือ การแปรรูปอาหาร ไม้ สิ่งทอ เครื่องจักร ปุ๋ย ซีเมนต์ แผ่นเหล็ก อะลูมิเนียม และเกษตรกรรม ซึ่งได้แก่ เนื้อสัตว์ประเภท แกะ วัว ปลา ผลิตภัณฑ์ ขนแก่ ผักและผลไม้ แต่อุตสาหกรรมที่ทำรายได้เป็นอันแรกของนิวซีแลนด์คือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้านิวซีแลนด์ ประมาณปีละ 2 - 3 ล้านคน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คือ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และไทย ด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยและดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดี ประกอบกับ ภูมิประเทศที่สวยงามตามแบบธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบที่ใสราวกับกระจก ฟยอร์ด เทือกเขาแอลป์ส ตอนใต้ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีและมีธารน้ำแข็งขนาดมหึมา ทำให้อุตสาหกรรมการท่องที่ยวในนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระบบเงินตรา
external image the-than77.gif
สกุลเงินของนิวซีแลนด์ คือ นิวซีแลนด์ดอลลาร์ (NZS) โดย 1 ดอลลาร์จะมีค่าเท่ากับ 100 เซ็นต์ และมีการแบ่งค่าของเงิน ดังนี้ คือ.
- ค่าของธนบัตรมีแบบใบละ 5, 20, 50 และ 100 ดอลลาร์ .
- ค่าของเหรียญที่ใช้ จะมีตั้งแต่เหรียญ 5, 10, 20 และ 50 เซ็นต์ นอกจากนั้นยังมีเหรียญ 1 ดอลลาร์ และ 2 ดอลลาร์


external image PicBankNewZealand.jpg
external image the-than26.gif

ร้านค้า
external image the-than77.gif
ร้านค้าต่าง ๆ ในนิวซีแลนด์มีมากมาย ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ไม่ห่างกันผู้คนจึงนิยมที่จะเดินเลือกซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมาก โดยปกติร้านค่าง ๆ ในนิวซีแลนด์จะเปิดวันจันทร์-วันเสาร์ แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่เปิดวันอาทิตย์ด้วยเช่นกัน ร้านค้าจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึง 17.30 น. และจะปิดช้ากว่าปกติหนึ่งครั้งถึงสองครั้งต่อสัปดาห์ สำหรับเทศการพิเศษ ซึ่งอาจขยายเวลาปิดไปถึง 21.00 น. สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นเวลาเปิดปิดของแต่ละร้านอาจแตกต่างกัน บางร้านอาจเปิดช้า บางร้านก็ปิดก่อน บางร้านก็ปิดตั้งแต่บ่ายโมง
สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันในนิวซีแลนด์นั้นมีราคาเท่ากับสินค้าในประเทศอังกฤษ และออสเตรเลีย ซึ่งตารางด้านล่างได้ให้รายละเอียดราคาสิ้นค้าที่รู้จักกันดีไว้ระดับหนึ่ง ทั้งนี้ร้านค้าและบริการหลายอย่างในนิวซีแลนด์มีส่วนลดให้กับนักเรียนด้วยเช่นกัน สถาบันการศึกษาบางแห่งสามารถออกบัตรประจำตัวให้กับนักศึกษาเพื่อขอส่วนลดได้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

ส่งจดหมาย (ในประเทศนิวซีแลนด์) เฉลี่ย $ 0.45
อาหารประเภท Big Mac ที่ McDonalds เฉลี่ย $ 3.95
ดูภาพยนต์ที่โรงหนัง เฉลี่ย $ 11.00
ซื้อเครื่องดื่ม Coca Cola หนึ่งขวด เฉลี่ย $ 2.50
ดื่มกาแฟ 1 แก้ว ที่ร้านกาแฟเฉลี่ย เฉลี่ย $ 3.00


external image the-than31.gifhome.jpg