สภาพภูมิศาสตร์
external image the-than41.gif

นิวซีแลนด์ ได้ชื่อว่าดินแดนเปี่ยมมนต์เสน่ห์แห่งขั้วโลกใต้ ที่เลื่องชื่อเรื่องความงดงามทางทัศนียภาพอันหลากหลาย ไม่ว่าเกาะเหนือหรือเกาะใต้ท่านที่เคยเรียนภูมิศาสตร์พอจะทราบว่านิวซีแลนด์ประกอบด้วยเกาะใหญ่ๆ 3 เกาะ และเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนมาก ตั้งอยู่ในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ที่เส้นละติจูด 34-47 องศาใต้ มีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ 1,600 กิโลเมตร มีพื้นที่ 268,680 ตารางกิโลเมตร เกาะใหญ่ที่อยู่บนสุดเรียกว่าเกาะเหนือ (North Island) เกาะถัดมาเรียกว่าเกาะใต้ (South Island) และเกาะปลายล่างสุดชื่อเกาะสจ๊วร์ต (Stewart Island) เกาะใหญ่ทั้งสองเกาะมีรูปร่างยาวจึงทำให้ไม่มีพื้นที่ส่วนใดเลยที่อยู่ห่างชายฝั่งทะเลเกิน 110 กิโลเมตร ดินแดนที่อยู่ใกล้นิวซีแลนด์มากที่สุดคือทวีปออสเตรเลีย นิวซีแลนด์คือประตูสู่ขั้วโลกใต้และทวีปแอนตาร์กติก พื้นที่ทางตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบและภูเขา นอกจากนั้นยังมีลักษณะพิเศษแบบฟยอร์ด (Fjord) ตามชายฝั่งทะเลตอนใต้อีกด้วย

external image %E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%8902.jpg external image 200906-24-115213-1.jpg

อากาศ และฤดูกาล
external image the-than41.gif
ภูมิอากาศ ภูมิอากาศของนิวซีแลนด์เป็นแบบกึ่งเขตร้อนในตอนเหนือและแบบเขตอบอุ่น ในตอนใต้ สภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีฝนตกชุก และมีลักษณะอากาศที่ไม่หนาวจัดและไม่ร้อนจัด ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม – พฤษภาคม ฤดูหนาว มิถุนายน – สิงหาคม ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน – พฤศจิกายน เนื่องจากตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี อังกฤษฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมาก มีฝนตกตลอดปี ได้รับอิทธิพลจาก - ลมประจำที่พัดผ่าน คือลมฝ่ายตะวันตก - กระแสน้ำอุ่นออสเตรเลียตะวันออก อากาศแตกต่างกันดังนี้ - เกาะเหนือมีอากาศอบอุ่นชื้นทั่วเกาะ - เกาะใต้ชายฝั่งตะวันตกฝนชุกกว่าชายฝั่งตะวันออก
ลักษณะอากาศของนิวซีแลนด์จะเหมือนกับยุโรปตอนใต้ แต่ทว่าฤดูกาล จะกลับกัน เกาะเหนือจะมีอากาศอบอุ่นกว่าเกาะใต้ และยิ่งใต้เท่าไหร่จะยิ่งหนาวลงเป็นลำดับ ลักษณะภูมิอากาศของเกาะเหนือเป็นแบบกึ่งร้อนชื้น อากาศจัดอยู่ในระดับเย็นสบายเฉลี่ยราว 15-20 องศาเซลเซียส ส่วนเกาะใต้จะหนาวถึงกับมีหิมะปกคลุม โดยเฉพาะตอนใต้สุด และบริเวณเทือกเขา
เดือนที่หนาวที่สุดของนิวซีแลนด์คือ เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม (อุณหภูมิเฉลี่ย 10-14 องศาเซลเซียส) เป็นช่วงที่อากาศเย็นที่สุด และมีฝนตกชุกมากอีกด้วย ดังนั้นบริเวณยอดเขาจึงปกคลุมไปด้วยหิมะ เหมาะสำหรับการเล่นสกีและการเดินบนธารน้ำแข็งมากที่สุด อย่าง
เดือนที่ร้อนที่สุดคือเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศอบอุ่นเหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก มีช่วงกลางวันที่ยาวนานแต่อากาศจะหนาวเย็นในช่วงเวลากลางคืน
ฤดูใบไม้ร่วงจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เป็นช่วงทีอากาศเริ่มเย็น ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีอย่างงดงาม นากจากนี้ทางตอนใต้ของเกาะใต้อาจพบหิมะตกได้ในช่วงปลายฤดูและเนื่องจากไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยว การหาที่พักจึงง่ายมาก
ฤดูใบไม้ผลิเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน เป็นช่วงที่มีโอกาสเผชิญกับทุกสภาพอากาศ ตั้งแต่หนาวและหนาวจัด (เป็นน้ำแข็ง) ไปจนถึงอบอุ่นและร้อนเลย ช่วงนี้ต้นไม้จะเริ่มแตกหน่อผลิดอกงดงามทั่วทั้งประเทศ อีกทั้งหิมะยังเริ่มละลาย จึงทำให้น้ำภายในแม่น้ำต่างๆ สวยใสและมีปริมาณมาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกีฬาทางน้ำ ซึ่งอาจทำให้ที่พักรวมทั้งค่ากิจกรรมต่างๆ มีราคาสูงขึ้นด้วย


เวลา
external image the-than41.gif
นิวซีแลนด์ตั้งอยู่ใกล้เส้นแบ่งเวลาสากล (International Date Line) โดยเร็วกว่ามาตรฐาน กรีนิช 12 ชั่วโมง และเร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ในช่วง Daylight Saving Time (ตุลาคม–มีนาคม) จะปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมงทำให้เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง
external image the-than41.gif
ภูมิประเทศ

พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นภูเขา และพื้นที่ราบขนาดใหญ่ติดชายฝั่งทะเล ประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบด้วย 2 เกาะหลัก คือ เกาะเหนือ และเกาะใต้ โดยมีช่องแคบคุก (Cook Strait)
คั่นกลางระหว่างเกาะ นอกจากนั้นยังมีเกาะเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไป
- เกาะเหนือ ส่วนกลางเป็ นที่ราบสูง ภูเขาไฟคุกรุ่นพบได้ทั่วไป
- เกาะใต้ เทือกเขาสูงส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ มีธารนํ้าแข็งปกคลุมเทือกเขาในตอนใต้ (Southern Alps) ซึ่งทอดยาวกว่า 500 กิโลเมตร ไปตลอดทั้งเกาะ

ดินแดนอาณาเขต
ประเทศนิวซีแลนด์ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศใด ๆหากแต่ถูกล้อมรอบโดยมหาสมุทรแปซิฟิค
external image map2.jpghome.jpg