ระบบขนส่งมวลชน
external image the-than96.gif
ประเทศนิวซีแลนด์มีระบบขนส่งมวลชนที่ดี เมืองต่าง ๆ ของนิวซีแลนด์มีบริการรถประจำทาง และรถไฟที่มีประสิทธิภาพ บางเมืองก็มีทั้งสองอย่าง รถประจำทางจะบริการรับส่งผู้โดยสารตามป้ายและเวลาที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังรูปแบบการเดินทางอย่างอื่นเช่น บริการรถแท็กซี่ รถจักรยาน หรือแม้กระทั่ง การเดินนักเรียนส่วนมากจะพักอยู่ในหอพักของโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย จึงสามารถเดินไปเรียนได้ อาจจะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที หรือนักเรียนบางคนที่มีที่พักอยู่ค่อนข้างไกลจากสถานศึกษา อาจเลือกที่จะซื้อรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งรถยนต์มือสองก็มีราคาไม่แพง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นักเรียนควรจะศึกษากฎการขับขี่และทำใบขับขี่ให้เรียบร้อยเสียก่อน ส่วนการปั่นจักรยานในประเทศนิวซีแลนด์นั้นผู้ขับขี่ต้องสวมหมวกกันน็อคตลอดเวลา และต้องเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ใบอนุญาตขับขี่ และมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยสามารถติดต่อรับได้ที่หน่วยงานทางราชการ ชื่อ Land Transport New Zealand

สำหรับการเดินทางภายในประเทศนั้น ทำได้หลายรูปแบบ
- เครื่องบิน นิวซีแลนด์มีสายการบินภายในประเทศสองสาย ซึ่งมีเที่ยวบินเชื่อมเมืองขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั่วประเทศ วันละหลายเที่ยวบินตลอดวัน นอกจากนั้นยังมีสายการบินพิเศษที่บินเชื่อมระหว่างเมืองหลักกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ มี
- รถไฟ มีให้เลือกทั้งแบบหรูหรา และแบบธรรมดา
- รถยนต์ นักท่องเที่ยวหลายคนเลือกที่จะเช่าขับรถเที่ยวด้วยตนเองหามีเวลาพอ ถนนหนทางในนิวซีแลนด์สะดวกสบาย และเชื่อมต่อกันทั่วทั้งประเทศ การขับรถเที่ยวในนิวซีแลนด์ นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของนิวซีแลนด์ไปตลอดการเดินทาง
- เรือเฟอรี่ ให้บริการขนส่งผู้โดยสารและยานพาหนะระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้
external image know-newzealand-04_clip_image003.jpgการติดต่อสื่อสาร
external image the-than96.gif
การติดต่อสื่อสาร ที่ทำการไปรษณีย์นิวซีแลนด์เปิดทำการเวลา 09.00-17.00 น. สามารถหาซื้อแสตมป์ บัตรโทรศัพท์ ซองจดหมาย และอุปกรณ์ในการส่งพัสดุภัณฑ์ต่างๆได้ที่ไปรษณีย์ หากจะส่งโปสการ์ดกลับเมืองไทยต้องติดแสตมป์ 1.10 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ราคาโปสการ์ดใบละ 80 เซ็นต์ถึง 1 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ในส่วนของโทรศัพท์สาธารณะในนิวซีแลนด์เป็นโทรศัพท์ที่ใช้บัตรเป็นส่วนใหญ่ บัตรโทรศัพท์มีมูลค่า 5ล 10, 20 หรือ 50 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ สามารถหาซื้อได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ หรือร้านขายของที่มีป้ายติดว่า “จำหน่ายบัตรโทรศัพท์” หรือ “Phone Cards Available” อาทิ ร้านขายของที่ระลึก แผงหนังสือ และปั๊มน้ำมัน เป็นต้น การโทรศัพท์ภายในเขตเดียวกัน จะเสียค่าโทรศัพท์นาทีละ 20 เซ็นต์ หากต้องการโทรศัพท์มาเมืองไทย โทรศัพท์สาธารณะต้องหมุน 00 + 66 + รหัสเมือง + หมายเลขที่ต้องการ หรือ โทรผ่านโอเปอเรเตอร์ไทยเพื่อเก็บค่าโทรศัพท์ปลายทาง (Thailand Direct) คือ 000 966 หากจะโทรจากเมืองไทยไปนิวซีแลนด์ให้กด 001 + 64 + รหัสเมือง + หมายเลขที่ต้องการ หรือ กด 100 เพื่อให้โอเปอเรเตอร์ต่อสายให้ เวลาของนิวซีแลนด์ต่างจากเมืองไทย คือ เร็วกว่า 5 ชั่วโมง ในช่วงฤดูร้อน คือ ตั้งแต่วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมจะบวกเวลาไปอีก 1 ชั่วโมง (Daylight Saving Time)external image SPtour-1202131759070001.jpg

external image a8.gifexternal image a8.gif

home.jpg