การท่องเที่ยว | เมืองที่น่ารู้จัก | เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ | สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในโอ๊กแลนด์ | ภาษีเดินทางขาออก | ความปลอดภัย

การท่องเที่ยว

external image the-than95.gif
ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ ของเส้นศูนย์สูตรโอบล้อมด้วย มหาสมุทรแปซิฟิกทาง ด้านตะวันออก และทะเลทัสมันด้านตะวันตก ลักษณะประเทศเป็นหมู่เกาะ ประกอบด้วย เกาะใหญ่ 2 เกาะ และเกาะเล็ก เกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง เกาะที่เรารู้จักกันดีคือ เกาะเหนือ (North Island) เกาะใต้ (South Island) และเกาะเล็กตั้งอยู่ปลายสุด ของเกาะใต้ชื่อ เกาะสจ๊วต (Stewart Island) ถ้ามองดูแผนที่จะเห็นว่า นิวซีแลนด์อยู่ใกล้ กับประเทศออสเตรเลีย ลักษณะเกาะมีรูปร่างยาว ประกอบไปด้วยชายหาด มากมาย และทะเลเล็ก ๆ ที่เรียกว่า ฟยอร์ด (Fjord) บางส่วนเป็นที่ราบ อุดมสมบูรณ์ใช้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ มีบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟที่ดับแล้ว และยังไม่ดับ บ่อโคลนเดือด บริเวณเทือกเขาสูงมีหิมะ ขาวปกคลุม พื้นที่ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยรวมประมาณ 268,105 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่าขนาด ของประเทศอังกฤษหรือญี่ปุ่น มีเมืองหลวง เวลลิงตัน

เมืองที่น่ารู้จัก

external image the-than95.gif
เกาะเหนือ
โอ๊คแลนด์ (Auckland) เป็นเมืองใหญ่และกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน เมืองนี้เป็นศูนย์กลางธุรกิจ และอุตสาหกรรม ของประเทศ เป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญ และเป็นเมืองแห่งการแล่นเรือใบ

แฮมิลตัน (Hamilton) เป็นเมืองที่แม่น้ำไวกาโต้ ซึ่งเป็นแม่น้ำยาวที่สุด ในประเทศนิวซีแลนด์ไหลผ่าน และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไวกาโต้ (The University of Waikato)

เกาะใต้
ไครัสท์เชิร์ช (christchurch) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของเกาะใต้เป็นเมืองอุทยานแบบอังกฤษ มีส่วนดอกไม้ สวยงาม มีประชากรอาศัยอยู่ราว 3 แสนคน

ดะนีดิน (Dunedin) หรือสก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ ของเกาะใต้ เป็นที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด ของนิวซีแลนด์ คือ มหาวิทยาลัย โอตาโก้ (University of Otago)


เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

external image the-than95.gif
นักท่องเที่ยวมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความสงบ น่ารื่นรมย์ด้วยธรรมชาติ เหมาะสำหรับท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจไปเสียทุกที่ ดังเช่นทางเกาะเหนือ มีเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่โอ๊กแลนด์ (Auckland)ประวัติความเป็นมา ชาวเมารีอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่นี้มาตั้งแต่เดิม เมื่อชาวผิวขาวเข้ามาสำรวจนิวซีแลนด์และตั้งเมืองศูนย์กลางของชุมชนที่เมืองรัสเซล ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือ โอ๊กแลนด์เกือบกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่า เพราะชาวเมารีที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากการสู้รบกันเองได้อพยพลงไปอยู่ทางตอนใต้ จนปี ค.ศ.1840 (พ.ศ.2383) เมื่อมีการเซ็นสัญญาสงบศึกไวตังกิ กัปตันวิลเลียม ฮอบสัน ได้ย้ายมาตั้งเมืองหลวงมีพื้นที่ระหว่างอ่าวไวเตมาตา (Waitemata) และอ่าวมานูเกา (Manukau) แห่งนี้ โดยตั้งชื่อว่าเมืองโอ๊กแลนด์ตามชื่อลอร์ด ผู้เป็นไวซรอยแห่งอินเดีย


ในปี ค.ศ.1865 (พ.ศ.2408) เมื่อมีคนอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่นิวซีแลนด์มากขึ้นทั้งเกาะเหนือและเกาะใต้ เมืองหลวงจึงต้องย้ายจากโอ๊กแลนด์มาที่เวลลิงตันซึ่งอยู่ใกล้เกาะใต้มากขึ้น แต่ความเจริญของเมืองยังคงอยู่ที่โอ๊กแลนด์จนกลายเป็นเมืองที่เจริญเติบโตมากที่สุดของนิวซีแลนด์ในปัจจุบัน

โอ๊กแลนด์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 9 แสนคน นอกจากจะมีชาวผิวขาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้ว ยังกลายเป็นเมืองศูนย์กลางของชาว โพลีนีเชียนจากหมู่เกาะทะเลใต้ ปัจจุบันมีคนเอเชียอพยพเข้าไปทำมาหากินและเรียนหนังสือเพิ่มขึ้นทุกขณะ


โอ๊กแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือบริเวณคอคอดของแหลมทำให้มีท่าเรือ อ่าวจอดเรือที่ดีสองฟากฝั่งของเมือง ตัวเมืองตั้งอยู่บนกลุ่มภูเขาไฟที่ดับแล้ว จึงเห็นภูมิประเทศเป็นเนินเขาและเป็นหลุมเป็นบ่อของปล่องภูเขาไปอยู่ทั่วไป แม้จะมีประชากรน้อยเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆทั่วโลก แต่โอ๊กแลนด์ก็จัดเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในนิวซีแลนด์ เป็นเมืองที่เฉลี่ยจำนวนบ้านและรถยนต์ต่อประชากร 1 คนแล้วมีอัตราที่สูงที่สุดในโลก

โอ๊กแลนด์ได้สมญานามว่าเมืองแห่งการแล่นเรือใบ (The City of Sails) ซึ่งมาจากการที่มีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์ และชาวเมืองนิยมแล่นเรือในวันหยุดสุดสัปดาห์ ทำให้วิวทิวทัศน์อ่าวเมืองโอ๊กแลนด์มีสีสันสวยงามยิ่งนัก

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในโอ๊กแลนด์

external image the-than95.gif

- ย่านดาวน์ทาวน์ ย่านกลางเมืองคือสองฝั่งถนนควีน (Queen Street) ซึ่งเริ่มจากจัตุรัสควีนอลิซาเบธที่ 2 ตรงข้าวเฟอรร์รี่ริมอ่าวไปจนถึงจัตุรัสอาโอเทีย (Aotea Square) และอาโอเทียเซ็นเตอร์ (Aotea centre)
- โอ๊กแลนด์โดเมน (The Auckland Domain) อยู่ใกล้กับย่านดาวน์ทาวน์ มีพื้นที่ 80 เฮกตาร์ เป็นอาณาเขตของสวนสาธารณะ มีพิพิธภัณฑ์โอ๊กแลนด์ตั้งอยู่บนเนินเขา
- พิพิธภัณฑ์โอ๊กแลนด์ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Auckland War Memorial Museum เพราะตัวอาคารและบริเวณโดยรอบถือเป็นที่รำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ครั้งที่นิวซีแลนด์เข้าไปมีบทบาทอยู่ด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์จะได้ชมคอลเล็กชั่นศิลปะ ข้าวของเครื่องใช้ของเมารีที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ รวมทั้งบ้านแบบเมารีและเรือรบซึ่งเป็นเรือไม้ ชุดแกะสลักลวดลายละเอียดยิบ
- พิพิธภัณฑ์สมุทรศาสตร์ (New Zealand National Maritime Museum) ตั้งอยู่ริมอ่าวย่านดาวน์ทาวน์ เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรือและการเดินเรือที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก- สวนสัตว์โอ๊กแลนด์ (Auckland Zoo) ถ้าหากต้องการดูนกกีวีตัวจริงจะหาดูได้ที่นี่ ในอาคารจะทำให้มืดเหมือนเป็นกลางคืน (นกกีวีเป็นนกที่หากินกลางคืน) รวมถึงกิ้งก่าตูอาตาราและสัตว์อื่นๆ
- เคลลี่ ทาร์ลตัน อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ และแอนตาร์กติก เอนเคาน์เตอร์ (Kelly Tarltons Underwaterworld & Antarctic Encounter) โลกใต้น้ำของเคลลี่ ทาร์ลตัน ภายในมีสัตว์น้ำและปลานานาชนิดแหวกว่ายอยู่ในแทงค์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีทางเลื่อนในท่อแก้วผ่านเข้าไปให้ผู้ชมได้สัมผัสชีวิตขั้วโลกใต้ ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสการดำรงชีวิตของนักสำรวจขั้วโลกใต้ ได้ชมฝูงนกเพนกวินซึ่งอาศัยอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิลบ 7 องศาเซลเซียส
- เมาท์อีเดน (Mt.Eden) เป็นภูเขาเล็ก ความสูง 196 เมตร เป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับชมวิวเมืองโอ๊กแลนด์ ข้างบนสุดมีแผ่นป้ายแผนที่บอกระยะทางระหว่างนิวซีแลนด์กับเมืองต่างๆทั่วโลกโรโตรัว (Rotorua) เมืองโรโตรัวคือเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดในเกาะเหนือ ตัวเมืองอยู่ริมทะเลสาบ โรโตรัว อยู่ห่างจากโอ๊กแลนด์ไปทางใต้โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง โดยรถยนต์ เป็นเมืองที่มีชาวเมารีอาศัยอยู่มากที่สุด ชื่อเสียงของโรโตรัวมาจากแหล่งท่องเที่ยวจุดใหญ่ๆที่น่าสนใจ คือ
- โรงอาบน้ำร้อน (Bath House) สร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เพื่อใช้เป็นศูนย์บ่อน้ำแร่ ลักษณะโรงอาบน้ำร้อนเป็นสวนสไตล์อังกฤษที่สวยงามมาก โดยเฉพาะสวนกล้วยไม้ ทำให้เพลิดเพลินใจที่ได้มาพักผ่อนที่นี่
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเมารี (The New Zealand Maori Art&Crafts Institute/ Te Whakarewarewa) ศูนย์ฯนี้เรียกย่อๆว่า วากา “Whaka” เป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงงานฝีมือของเมารีในบริเวณที่เป็นบ่อน้ำพุร้อนและมีหมู่บ้านเมารีอยู่ด้านหลัง
- อะโกรโดม (Agrodome) อยู่ห่างจากตัวเมืองโรโตรัวราว 10 กิโลเมตร ตัวอาคารที่แสดงโชว์เป็นเหมือนโรงนาใหญ่ๆ มีเวทีสูง ตั้งอัฒจันทร์ ทุกวันจะมีการโชว์ตัดขนแกะ รีดนมวัว การใช้สุนัขต้อนแกะและบรรยายเรื่องแกะให้นักท่องเที่ยวฟัง
- เรนโบว์ฟาร์มและเทราต์สปริงส์ (Rainbow Farm and Trout Springs) สถานที่แห่งนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนของเทราต์สปริงส์ คือบ่อปลาเทราต์ตามธรรมชาติที่ปลา


external image 1221469733.JPGCredit By. http://www.youtube.com/watch?v=CO88Jh1bJsA&feature=relatedวันที่ 12 กรกฏาคม 2555ตัวเมืองเตาโปตั้งอยู่บนทะเลสาบเตาโปทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ อยู่ใกล้กับต้นน้ำไวกาโต ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของนิวซีแลนด์ นับเป็นเมืองตากอากาศที่สำคัญเมืองหนึ่ง และเป็นสวรรค์ของนักชิมเพราะมีภัตตาคารดีอยู่หลายแห่ง
กิจกรรมที่น่าสนใจในเมืองนี้มีหลากหลาย ทั้งการล่องเรือ ตกปลาเทราต์ และการแล่นเรือเร็ว (Jet Boating) สถานที่ที่ขึ้นชื่อสำหรับเรือเร็วก็คือน้ำตกฮูกา (Huga Falls) ซึ่งเป็นน้ำตกที่ใหญ่มาก มีน้ำตกลงมากว่า 300,000 ลิตรต่อวินาที ทำให้เกิดเสียงดังสนั่น ไปทั่วบริเวณเวลลิงตัน (Wellington)
กรุงเวลลิงตัน ได้ชื่อตามดยุคแห่งเวลลิงตัน (Duke of Wellington) ผู้พิชิต
นโปเลียนในสงครามวอเตอร์ลู ดินแดนบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเมารี เวลลิงตัน เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ตั้งอยู่บนอ่าวทางตอนใต้สุดของเกาะเหนือ มีความสำคัญในด้านการปกครองและเป็นจุดเชื่อมระหว่างเกาะเหนือกับเกาะใต้ มีสมญานามว่าเป็น “Windy City” หรือเมืองลมแรง เพราะอยู่ในจุดรับลมที่ผ่านช่องแคบคุกเข้ามา


ภาษีเดินทางขาออก

ผู้ที่จะเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์ ถ้าออกจากสนามบินนานาชาติ โอ๊คแลนด์ จะต้องชำระภาษีเดินทางขาออกเป็นจำนวนเงิน 20 เหรียญนิวซีแลนด์ และ 25 เหรียญนิวซีแลนด์ ถ้าออกจากสนามบิน นานาชาติไคร้สท์เชิร์ช


ความปลอดภัย

นิวซีแลนด์ได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสูง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ และอุดมสมบูรณ์มาก ประชาชนอยู่ดีกินดี รัฐบาลให้การดูแลเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ เป็นอย่างดี อาชญากกรมจึงมีน้อย นักเรียนไทยที่เคยไปศึกษาที่นิวซีแลนด์ มักจะพูดว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่ปลอดภัยมาก แต่เนื่องจากทุกแห่งก็มีทั้งคนดี และคนไม่ดีปะปนกัน นักศึกษาที่ไปเรียนจึงควรจะต้องระมัดระวัง ในเรื่องความปลอดภัยของตนเองในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่home.jpg

external image nz6.jpg
external image the-than135.gif